051/2009 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.472,00 € της υπόχρεης ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ βάσει της 369/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & της 12/2007 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από την υπ’ αριθ. 3335/23-01-2009 αίτησή της

051/2009 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.472,00 € της υπόχρεης ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ βάσει της 369/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & της 12/2007 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από την υπ’ αριθ. 3335/23-01-2009 αίτησή της

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 17.472,00 € της υπόχρεης ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ βάσει της 369/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & της 12/2007 Πράξης Αναλογισμού ύστερα από την υπ’ αριθ. 3335/23-01-2009 αίτησή της

ads051.pdfa