140/2013 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.249,26 € του υπόχρεου ΤΣΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 92/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

140/2013 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.249,26 € του υπόχρεου ΤΣΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, βάσει της 92/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου