188/2013 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.721,40 € του υπόχρεου ΣΑΝΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, βάσει της 92/2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

188/2013 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.721,40 € του υπόχρεου ΣΑΝΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, βάσει της 92/2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου