263/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «20.474,24 ευρώ» του υπόχρεου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ως κληρονόμου του ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ), βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

263/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού «20.474,24 ευρώ» του υπόχρεου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ως κληρονόμου του ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ), βάσει της 169/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου