065/2013 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 905,41 € του υπόχρεου κ. ΜΑΜΟΥΧΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, βάσει της 92/2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου