300/2015 – Εξέταση ενστάσεων των υποψήφιων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικά Φιλικού Φωτισμού Μον. ΙΚΕ» κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»

300/2015 – Εξέταση ενστάσεων των υποψήφιων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικά Φιλικού Φωτισμού Μον. ΙΚΕ» κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»

300/2015 – Εξέταση ενστάσεων των υποψήφιων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικά Φιλικού Φωτισμού Μον. ΙΚΕ» κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»