Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΙΧΟΣ & ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2010»

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΙΧΟΣ & ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2010»

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΙΧΟΣ & ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2010»

ade5022010.pdfa