Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ» και «ΚΜS BUILDINGS A.E.» κατά της υπ’ αριθμ. 353/8-7-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου».

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ» και «ΚΜS BUILDINGS A.E.» κατά της υπ’ αριθμ. 353/8-7-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου».

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ» και «ΚΜS BUILDINGS A.E.» κατά της υπ’ αριθμ. 353/8-7-2010Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου»

ade4142010.pdfa

Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ» και «ΚΜS BUILDINGS A.E.» κατά της υπ’ αριθμ. 353/8-7-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών στο 11ο Γυμνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου».