Εξέταση προσφορών για την ανάθεση του έργου «ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

Εξέταση προσφορών για την ανάθεση του έργου «ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

Εξέταση προσφορών για την ανάθεση του έργου «ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

ade5172010.pdfa