Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου του Δημοτικού Κοιμητηρίου»Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου του Δημοτικού Κοιμητηρίου»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου του Δημοτικού Κοιμητηρίου»Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου του Δημοτικού Κοιμητηρίου»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου του Δημοτικού Κοιμητηρίου»

ade3562010.pdfa