Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

ADE1352010.pdfa