Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

ADE1892010.pdfa