Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασίες εγκατάστασης σε ιστούς για την υποδομή Ευρυζωνικού Δικτύου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασίες εγκατάστασης σε ιστούς για την υποδομή Ευρυζωνικού Δικτύου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασίες εγκατάστασης σε ιστούς για την υποδομή Ευρυζωνικού Δικτύου»

ADE1902010.pdfa