Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

ade2802010.pdfa