Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

ade2812010.pdfa