Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια»

ade2502010.pdfa