Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Απόφραξη σιφωνίων»