Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον «Καθαρισμό τζαμιών»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον «Καθαρισμό τζαμιών»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον «Καθαρισμό τζαμιών»

ade5122010.pdfa