Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου»

ade5132010.pdfa