Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης – Επισκευής δομικών στοιχείων στο 6ο Γυμνάσιο»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης – Επισκευής δομικών στοιχείων στο 6ο Γυμνάσιο»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης – Επισκευής δομικών στοιχείων στο 6ο Γυμνάσιο»

ade5262010.pdfa