Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»

ade5272010.pdfa