Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»