Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

ade6102010.pdfa