Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

ade6112010.pdfa