Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»

ade6122010.pdfa