Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασία μετατροπής γραφείων στην αίθουσα Δ.Σ. για τη δημιουργία των απαιτούμενων επιπλέον θέσεων Δ.Σ.»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασία μετατροπής γραφείων στην αίθουσα Δ.Σ. για τη δημιουργία των απαιτούμενων επιπλέον θέσεων Δ.Σ.»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασία μετατροπής γραφείων στην αίθουσα Δ.Σ. για τη δημιουργία των απαιτούμενων επιπλέον θέσεων Δ.Σ.»

ade6442010.pdfa

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασία μετατροπής γραφείων στην αίθουσα Δ.Σ. για τη δημιουργία των απαιτούμενων επιπλέον θέσεων Δ.Σ.»