Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»

ade6452010.pdfa