055/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων του Δημοτικού Καταστήματος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών»

055/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων του Δημοτικού Καταστήματος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων του Δημοτικού Καταστήματος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών»

AOE0552012.pdfa

Τελευταία Νέα