Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συντήρηση κλιματιστικών για τη Δ/νση Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συντήρηση κλιματιστικών για τη Δ/νση Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συντήρηση κλιματιστικών για τη Δ/νση Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών»

ade2192010.pdfa