292/2009 – Εξέταση της με αρ. πρωτ. 29282/23-06-2009 αίτησης, σχετικά με το Ο.Τ. 322

292/2009 – Εξέταση της με αρ. πρωτ. 29282/23-06-2009 αίτησης, σχετικά με το Ο.Τ. 322

Εξέταση της με αρ. πρωτ. 29282/23-06-2009 αίτησης, σχετικά με το Ο.Τ. 322

ads292.pdfa

292/2009 – Εξέταση της με αρ. πρωτ. 29282/23-06-2009 αίτησης, σχετικά με το Ο.Τ. 322

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a