004/2014 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση έφεσης