043/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

043/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων