144/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

144/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων