095/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και κατάθεση αγωγών

095/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και κατάθεση αγωγών