327/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων