413/2014 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παραστάσεις σε δικαστήρια

413/2014 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παραστάσεις σε δικαστήρια