Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την άσκηση ΕΦΕΣΗΣ, κατά της με αριθμό 2005/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διορθώθηκε η με αρ. 1358/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την άσκηση ΕΦΕΣΗΣ, κατά της με αριθμό 2005/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διορθώθηκε η με αρ. 1358/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την άσκηση ΕΦΕΣΗΣ, κατά της με αριθμό 2005/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διορθώθηκε η με αρ. 1358/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)