427/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

427/2017 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων