224/2019 – Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης Συνδρομής του Δήμου Ιλίου στο Δίκτυο για την Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET CY – EL (παράρτημα του ευρωπαϊκού οργανισμού CIVITAS στην Ελλάδα)