Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χαράλαμπου Μιχάλη, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ιλίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-4-2010 αγωγής του Γρ. Παναγιωτόπουλου κατά Δήμου Ιλίου

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χαράλαμπου Μιχάλη, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ιλίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-4-2010 αγωγής του Γρ. Παναγιωτόπουλου κατά Δήμου Ιλίου

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χαράλαμπου Μιχάλη, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ιλίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-4-2010 αγωγής του Γρ. Παναγιωτόπουλου κατά Δήμου Ιλίου

ADE2022010.pdfa

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χαράλαμπου Μιχάλη, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ιλίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-4-2010 αγωγής του Γρ. Παναγιωτόπουλου κατά Δήμου Ιλίου