Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χαράλαμπου Μιχάλη