471/2017 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και δήλωση παραίτησης από δικόγραφο

471/2017 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και δήλωση παραίτησης από δικόγραφο