004/2019 – Επαναφορά της 216/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας

004/2019 – Επαναφορά της 216/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας

004/2019 – Επαναφορά της 216/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας