228/2011 – Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν άρσης βάσει της υπ’ αριθμ. 15897/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο Ο.Τ. 588 περιοχής Παλατιανής «ευρύ κοινοχρήστου χώρου – Πεζόδρομος»

228/2011 – Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν άρσης βάσει της υπ’ αριθμ. 15897/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο Ο.Τ. 588 περιοχής Παλατιανής «ευρύ κοινοχρήστου χώρου – Πεζόδρομος»

Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν άρσης βάσει της υπ’ αριθμ. 15897/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο Ο.Τ. 588 περιοχής Παλατιανής «ευρύ κοινοχρήστου χώρου – Πεζόδρομος»

ADS2282011.pdfa

228/2011 – Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν άρσης βάσει της υπ’ αριθμ. 15897/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο Ο.Τ. 588 περιοχής Παλατιανής «ευρύ κοινοχρήστου χώρου – Πεζόδρομος»