072/2010 – Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 471/2009 Α.Δ.Σ.

072/2010 – Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 471/2009 Α.Δ.Σ.

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 471/2009 Α.Δ.Σ.

ads0722010.pdfa

072/2010 – Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 471/2009 Α.Δ.Σ.

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a