090/2010 – Επικαιροποίηση της 95/2004 Α.Δ.Σ. που αφορά την μετονομασία της Σχολικής Επιτροπ΄ς του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου σε Σχολική Επιτροπή Νεστόρειου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου

090/2010 – Επικαιροποίηση της 95/2004 Α.Δ.Σ. που αφορά την μετονομασία της Σχολικής Επιτροπ΄ς του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου σε Σχολική Επιτροπή Νεστόρειου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου

Επικαιροποίηση της 95/2004 Α.Δ.Σ. που αφορά την μετονομασία της Σχολικής Επιτροπ΄ς του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου σε Σχολική Επιτροπή Νεστόρειου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου

ads0902010.pdfa