105/2015 – Επιστροφή ποσού 1.474,89 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ.παροχής 1 17736786-02 1 (κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας, επί της οδού Γορτυνίας 3Α), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’αριθμ. 10207/03-03-2015 σχετικής αίτηση

105/2015 – Επιστροφή ποσού 1.474,89 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ.παροχής 1 17736786-02 1 (κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας, επί της οδού Γορτυνίας 3Α), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’αριθμ. 10207/03-03-2015 σχετικής αίτηση

105/2015 – Επιστροφή ποσού 1.474,89 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ.παροχής 1 17736786-02 1 (κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας, επί της οδού Γορτυνίας 3Α), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’αριθμ. 10207/03-03-2015 σχετικής αίτηση