191/2013 – Επιχορήγηση Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ιλίου