347/2013 – Επιχορήγηση Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Ιλίου έτους 2013