062/2012 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2012

062/2012 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2012

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2012

ADS0622012.pdfa