Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

adsdao_032011.pdfa